קונפידנס-לדבר אנגלית

שיטת Talking-By-Ear רמה בינונית

תרגמו את המשפט בעברית לאנגלית בקול רם ולאחר מכן לחצו על תשובה

לחץ על הכפתור לעשות את תרגיל הזהב של הרמה הבינונית (חשוב מאוד)