קונפידנס-לדבר אנגלית

שיטת Talking-By-Ear רמה מתקדמת

תרגמו את המשפט בעברית לאנגלית בקול רם ולאחר מכן לחצו על תשובה

לחץ על הכפתור לעשות את תרגיל הזהב של הרמה המתקדמת (חשוב מאוד)