קונפידנס-לדבר אנגלית

השגיאות הנפוצות ביותר של ישראלים בחו"ל

הוראות: תתחילו אם תרגיל הזהב. אם זה גדול עליך, יש לעשות את תרגיל הכוונון.
 לעשות שוב את תרגיל הזהב ולומר את המשפטים בעל פה עד שזה מתחיל לזרום.